Privacybeleid


GloSkinCare is altijd zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt bovendien de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, die vervangt de Belgische privacywet en geeft je meer inspraak in het gebruik van je gegevens. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, geregistreerd bent voor een opleiding, als klant, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we onder meer nodig voor facturen, aanwezigheidslijsten etc...

Het kan gaan om
  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Functie
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Btw nummer

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd. Ze worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens
Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrief of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaliter een privacyverklaring.

Indien je in de toekomst geen e-mail van ons meer wil ontvangen, kan je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mail adres wordt binnen de week uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek doen.

Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 3 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via tania@gloskincare.be

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens
GloSkinCare
Spoorweglei 3A
2860 Sint-Katelijne Waver
BE 0808 151 342